Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителя клиентът има право да върне закупената стока в рамките на 14 дни / календарни/ от датата на получаването й при спазени следните условия:

Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, включително транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката. Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока, такава каквато е отразена в документа за покупка.


ВНИМАНИЕ! Стоки, доставени от доставчика чрез индивидуални договори и условия с клиента не подлежат на връщане.

Firstaidbg.com e собственост на Билей Анкър ООД със седалище: гр. София, ул. Миджур 15, Д.Н. BG 131425541

Свържете се с нас на телефон :+359 897 802 302