Инструкция по първа помощ на работно място при животозастрашаващи инциденти. Подходяща за поставяне на видно място, в допълнение към аптечката за първа помощ на работното място, обществени места и транспортни средства за повече пътници.

Инструкция по първа помощ на работното място съдържа действия стъпка по стъпка при инцидент. Включва мерките за безопасност, обаждане на тел. 112, разпознаване и първа помощ при голяма кръвозагуба и шок, безсъзнание, сърдечен арест и допълнителни грижи за пострадалите до пристигане на линейка.

Авторът на Инструкцията е инструктор по първа помощ и инструктор към Европейския съвет по ресусцитация с дългогодишен опит. Инструкция по първа помощ на работното място следва най-съвременните насоки за първа помощ на Европейския съвет по ресусцитация и други авторитетни източници. Целта й е да предостави актуални и полезни знания за поведение при инцидент в систематизиран вид и по атрактивен начин. Идеален вариант за допълнение към аптечка за работно място за бързо припомняне на най-важните действия при инцидент.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Инструкция по първа помощ на работно място съдържа:

  • Мерки за безопасност и поведение при инциденти на работното място
  • Съвременна първа помощ, базирана на наука
  • Разпознаване и действия при животозастрашаващи инциденти
  • Стъпки за действие, подредени по приоритет
  • Формат А3 (размер: 29.7 х 42 см)
  • Цветен печат и UV ламининат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

  • 10.80лв.

  • Без ДДС: 9.00лв.

Възможни варианти